Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 8

Pinterin

A. Mari Berempati.

Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain.

Dalam istilah lain empati dapat diartikan sebagai kemampuan  untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak membantunya.

Islam sangat mengajarkan sikap empati, sebagai firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 8 :

Surat An Nisa-8
Surat An Nisa-8

Sikap empati akan timbul apabila :

 • Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
 • Mampu menempatkan diri sebagai orang lain.
 • Menjadi orang lain yang merasakan.

Terkait sikap empati ini, Rasulullah bersabda :

Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara :

 • Peka terhadap perasaan orang lain.
 • Membayangkan seandainya aku adalah dia.
 • Berlatih mengorbankan milik sendiri.
 • Membahagiakan orang lain.

B. Mari Menghormati Orang Tua Kita.

Jasa orang tua itu sangat besar, kita tidak akan dapat menggantikannya.

Sebagai contoh jasa orang tua kita :

 • Ibu mengandung susah payah dan melahirkan kita.
 • Ibu menyusui selama dua tahun penuh dengan kasih sayang.
 • Ibu dan Ayah memelihara kita sehingga kita siap hidup mandiri.
 • Ibu dan Ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga.
 • Ibu dan Ayah memberi bekal pendidikan.
 • Ibu dan Ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan.

Allah S.W.T memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman-Nya :

Surat Al Baqarah-83
Surat Al Baqarah-83

Perilaku menghormati orang tua dapat diwujudkan dengan cara :

1. Ketika orang tua masih hidup :
 • Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat.
 • Membantu pekerjaannya.
 • Mengikuti nasihatnya.
 • Membahagiakan keduanya.
2. Ketika orang tua sudah meninggal :
 • Mendoakan kedua orang tua memohon ampunan Allah.
 • Melaksanakan wasiatnya.
 • Menyambung silahturahmi dengan sahabat orang tua.
 • Menjaga nama baik orang tua.

C. Mari Menghormati Guru.

Selain kepada orang tua, kita juga harus menghormati guru di sekolah.

Karena guru di sekolah adalah orang tua kedua kita.

Dengan menghormati guru, guru akan senang kepada kita dan kita akan mendapatkan ilmu yang berlimpah.

Orang yang memiliki banyak ilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebagaimana firman-Nya :

Surat Al Mujadilah - 11
Surat Al Mujadilah - 11

Cara berbakti kepada guru :

 • Mengucapkan salam apabila bertemu.
 • Memperhatikan apabila guru sedang menjelaskan.
 • Rendah hati, sopan, menghargai guru.
 • Melaksanakan nasihatnya.
 • Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas.